Bilgisayarlı Stilistik Eğitimi

Bilgisayarlı Stilistik Eğitimi kapsamında kursiyerlerimize farklı eğitimler verilmektedir.

Bir stilistin moda akımlarını takip ederek yorumlayabilmesi, model oluşturup geliştirebilmesi, modele uygun renk, kumaş ve aksesuarı şeçebilmesi gerekmektedir.


Bilgisayarlı Stilistlik programımızın amacı temel sanat eğitimini esas tutarak alanı ile ilgili temel prensip ilkelerini uygulama, modanın getirdiği özgün kavramları ve bununla ilgili teknolojik gelişmeleri stilistlik doğrultusunda izleme ve istenilen modele uygulanacak kumaş seçimini yapma becerisini kazandırmakdır.


Tekstil sektöründe öncü gelen büyük firmaların istekleri doğrultusunda öğrencilerimizin bu sektöre kolaylıkla adaptosyonu için bilgisayarlı stilistlik eğitimini almalarını ve iş hayatında kendisilerine yeni iş potansiyelleri yaratmalarına katkıda bulunuyoruz.