Resim ve Temel Sanat Eğitimi

Yaratıcılığın geliştirilmesinde sanat eğitimi programlarının önemli bir yeri vardır.

Sanat eğitimi, kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümü olarak adlandırılmaktadır.

Resim ve Temel Sanat eğitimi ise, güzel sanatların tüm alanlarını ve biçimlerini içine alan, okul içi ve okul dışı yaratıcı eğitimdir.

Sanat eğitimi, her yaş ve düzeyde insan için önerlir ve özel yetenek gerektirmez. Sanat eğitiminin en önemli ilkesi, sanat yoluyla bireydeki yaratıcı yeteneği geliştirmektir. Yaratıcılık, tüm duygusal, bilişsel ve düşünsel etkinliklerde kullanılır.
 

Resim ve Temel Sanat Eğitiminin asıl amacı, yapılmış olanları tekrarlayan değil, yeni şeyler yapabilme yeterlilikleri olan insanları yetiştirmektir.

Temel sanat eğitimi programında öğrencilere, araștırma ve gözlem yapma alıșkanlığı kazandırlır. Öğrencilerin görsel yeteneklerini geliștirmesine katkı sağlayacak çalıșmalar yapılır.

Resim ve Temel Sanat eğitimi kapsamında katılımcılara temel sanat eğitimi ile birlikte portfolyo hazırlık ve sunumu konularında da destek verilir.